Vídeos destacats

Llistat de capítols

 • 2
  21/02/2017

  Delictes Sobre la propietat industrial

  Fora dubtes

  23:11 1 reproducció

  Delictes Sobre la propietat industrial

  +
 • 2
  14/02/2017

  Llei comerç electrònic

  Fora dubtes

  21:57 1 reproducció

  Llei comerç electrònic

  +
 • 4
  07/02/2017

  Aspectes Jurídics venda online

  Fora dubtes

  25:59 0 reproduccions

  +
 • 3
  31/01/2017

  Prestacions al Fogasa

  Fora dubtes

  23:51 0 reproduccions

  Organisme autònom adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que garanteix als treballadors la percepció de salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa d'insolvència o procediment concursal de l'empresari.

  +
 • 2
  24/01/2017

  Negligències mèdiques

  Fora dubtes

  20:36 2 reproduccions

  La negligència mèdica és un acte mal realitzat per part d'un proveïdor d'assistència sanitària que es desvia dels estàndards acceptats en la comunitat mèdica i que causa alguna lesió al pacient. És haver realitzat actes no apropiats o, per no haver tingut la diligència requerida per al cas particular.

  +
 • 5
  17/01/2017

  Demandes,querelles

  Fora dubtes

  24:28 2 reproduccions

  Demandes,querelles

  +
 • 3
  20/12/2016

  Responsabilitat civil per productes defectuosos

  Fora dubtes

  22:20 3 reproduccions

  El règim general contingut en els arts. 1902 i ss (Responsabilitat extracontractual), i 1.101 i ss. (Responsabilitat en matèria contractual) del CC, en aprovar-la LCU, es va veure complementat amb la regulació establerta en els arts. 25 i ss de la Llei General, per a concloure en la Llei 22/1994 de Responsabilitat civil pels danys causats per pr...

  +
 • 3
  13/12/2016

  Drets dels cònjuges que es queden vidus

  Fora dubtes

  21:11 3 reproduccions

  Els drets del cònjuge vidu en les herències vénen a referir-se a la porció de béns que adquirirà després de la defunció del seu cònjuge, i que es concreten en el que s'anomena "quota usufructuària vidual", ja que es tracta d'un dret real limitat -el usufructo- i no d'un dret de plena propietat.El causant o testador no pot disposar lliurement del...

  +
 • 1
  06/12/2016

  Propietat industrial

  Fora dubtes

  23:52 2 reproduccions

  és un conjunt de drets que pot tenir una persona física o jurídica sobre una invenció (patent, model d'utilitat, topografia de productes semiconductors, certificats complementaris de protecció de medicaments i productes fitosanitaris), un disseny industrial, un signe distintiu (marca o nom comercial), etc.

  +
 • 3
  29/11/2016

  Indemnitzacions laborals Part 2

  Fora dubtes

  24:57 1 reproducció

  Indemnitzacions laborals

  +

Informació del programa

Canal responsable

ETV

Productor

ETV-Llobregat TV

Potser t'interessa (programa)